Менаџмент

Директор

Ранка Мандић, професор енглеског језика

 

Педагог

Владимир Милић, дипломирани педагог

 

Секретар

Сања Перишић, дипломирани правник

 

Рачуновођа

Милијана Голијанин, дипломирани еконмиста