Nastavnici predmetne nastave

Redni broj

Predmeti

Ime i prezime nastavnika

1.        

Srpski jezik

Danijela Janjić

2.        

Vjeronauka

Srđan Lalović

3.        

Engleski jezik

Goran Perišić

4.        

Ruski jezik

Vedrana Pušara

5.        

Likovna kultura

Milomir Džajić

6.        

Muzička kultura

Marina Šarović

7.        

Istorija

Bojan Dursun

8.        

Geografija

Slađana Bilinac

9.        

Fizika

Dragoslav Bozalo

10.    

Matematika

Jelena Ljuboje

11.    

Bilogija

Edina Omerbašić Mačkić

12.    

Tehničko obrazovanje

Daliborka Kalajdžić

13.    

Informatika

Jelena Ljuboje

14.    

Fizičko vaspitanje

Borislav Mizdrak

15.    

Fizičko vaspitanje

Ana Cvijetić