Наставници предметне наставе

Редни број

Предмети

Име и презиме наставника

1.        

Српски језик

Данијела Јањић

2.        

Вјеронаука

Срђан Лаловић

3.        

Енглески језик

Горан Перишић

4.        

Руски језик

Ведрана Пушара

5.        

Ликовна култура

Миломир Џајић

6.        

Музичка култура

Марина Шаровић

7.        

Историја

Бојан Дурсун

8.        

Географија

Слађана Билинац

9.        

Физика

Драгослав Бозало

10.    

Математика

Јелена Љубоје

11.    

Билогија

Едина Омербашић Мачкић

12.    

Техничко образовање

Далиборка Калајџић

13.    

Информатика

Јелена Љубоје

14.    

Физичко васпитање

Борислав Миздрак

15.    

Физичко васпитање

Ана Цвијетић