Наставници разредне наставе

Драгана Чворо

Вера Грујић

Маријана Шолаја

Љубица Братић

Јелена Бозало