Riječ direktora

POŠTOVANI POSJETIOCI NAŠE STRANICE,

Ponosni smo na sve prošle generacije naših učenika koji već dugi niz godina sa uspjehom njeguju tradiciju našeg kraja i ohrabreni radom i uspjesima prošlih i novih generacija, težimo da naša škola nastavi da bude riznica znanja i pokazatelj da se marljivošću i upornošću mogu postići rezultati koji nas vode u svijetlu budućnost.

Smatramo da je osnova kvalitetnog rada škole kvalitetan i stručan kadar, kao i dobra organizacija i komunikacija. Naši nastavnici, svojom kreativnošću i inovativnim radom obogaćuju i unapređuju svakodnevni rad škole.

Korištenjem različitih nastavnih sredstava, savremenim pristupom učenju i kvalitetnim planovima nastavnih i vannastavnih aktivnosti, stvaramo prijatnu atmosferu za usvajanje znanja. Razvijanjem intelektualnih i stvaralačkih mogućnosti kod naših učenika podstičemo individualan i timski rad.

Jedan od prioriteta je ostvarivanje aktivne komunikacije nastavnika i učenika i redovna saradnja sa roditeljima koju smatramo ključnim segmentom vaspitno – obrazovnog procesa. Trudimo se da se komunikacija zasniva na međusobnom povjerenju i razumijevanju u atmosferi podrške i međusobne saradnje.

Biti dio ovog kolektiva velika je čast, odgovornost i privilegija. Na nama je da naše učenike što uspješnije pripremimo za buduće izazove. Podsticaćemo ih da uče, logički zaključuju, analiziraju i prezentuju svoje znanje. Nadamo se da ćete nam u tome pomoći. Očekujemo Vašu saradnju i pozivamo Vas da svojim prijedlozima, idejama i dobrom voljom, učestvujete u našem zajedničkom radu!